Rusça Anaokulu, Rusça Eğitim

30Nisan2019
rusca eğitim, rusça anaokulu

Rusça, Rus halkının anadili olup ayni zamanda bir uluslararası iletişim dilidir. Günümüzde Rusça, dünyanın en yaygın dillerinden bir tanesidir.
Konuşan sayılarına bakıldığında; Çince, Hintçe, İngilizce ve İspanyolca dillerinden sonra 5. sırayı almaktadır. Rusya coğrafyasındaki çok ulusluluktan kaynaklı, Rusça dili, hem tüm halkların ve milletlerin ortak iletişim aracı olmuş, hem de ortak ve beşeri gelişime katkıda bulunmuştur.

Rusça öğrenme ile ilgili bilinmesi gerekenler
Çocukların genel gelişimi ve eğitimi için Rusça öğrenme:

⦁ Rusça dili öğrenen çocuklar, yeni kültürler ve gelenekler ile de tanışarak, ufuklarını genişletirler.
⦁ Rusça öğrenen çocuklarda zaman içinde Rusça ’ya karşı sürekli bir ilgi ve pozitif yaklaşım oluşmakta, bu da genel öğrenme yetkinliklerini artırmakta.
⦁ Rusça öğrenmek çocukların idrak ve dilbilimsel kabiliyetlerini geliştirirken; hafıza, dikkat, hayal gücü, güzel konuşma, dil ile ilgili gözlem gücü, konuşurken kendini kontrol edebilme gibi özellikleri de geliştirir - örneğin oyunlar, şarkılar ve şiirler ile.
⦁ Öğrenmenin on gereksinimlerini yerine getirebilmeyi sağlar - örneğin, konuşma ve idrak aktiviteleri, öğretmenin açıklamalarını ve arkadaşlarının anlattıklarını dinleyebilme, kolay bir sorun karsısında karar verebilme.

Rusça fonetiğini öğrenmenin amaçları:

⦁ Rusça dilinin telaffuzunun doğru yapılmasını sağlamak için caba gösterilmelidir. Rusça sesler (alfabedeki sert, yumuşak, unsuz vurgular) ile ilgili beceri edinmek önemlidir. Çocukların birbirleri ile konuşmalarında dahi buna dikkat etmelerini sağlayınız.
⦁ Rusçaya özel seslerin (sert, yumuşak, unsuz vurgular) çocuklar tarafından ayrı şekillerde veya kelime içlerinde kullanımı seklinde öğrenmelerini teşvik etmek gerekmektedir. Farklı kombinasyonlar denemeleri faydalıdır.
⦁ Çocuklara farklı tonlamaları öğreterek çeşitli iletişim amaçlarına (motivasyon, talep, soru sormak, hikaye anlatmak vb.) uygun dili kullanmalarını sağlamak.

Rusça kelimeler öğrenmenin amaçları:

⦁ Çocuklara, konu baslıklarına göre gruplayarak yeni Rusça kelimeler öğretin. Görsel araçlardan faydalanarak (resimler, oyuncaklar, demolar gibi) yeni kelimelerin anlamlarını öğrenmelerini sağlayın.
⦁ Kelimelerin doğru telaffuzlarının gösterilmesi.
⦁ Pratik bir oyun dizisi kullanarak yeni kelimelerin etkili bir şekilde ezberlenmesine katkıda bulunun.

Rusça dilbilgisi öğrenmenin amaçları:

⦁ Çocukların Rusça dilbilgisini anlamaları. Böylece bir durumu anlamalarına, belirli bir iletişimsel konuyu (talep, takım, hikaye, ret, açıklama vb.) çözmelerine katkı sağlamak.

Rusça öğrenen çocuklar;

⦁ Kendilerine söylenenleri, kısa bir kapsamda veya farklı cümlelerle de olsa, anlayabilir hale gelirler. Bir nesneyi veya bir resmi ayırt edebilir, kendilerine sözlü aktarılan bir nesneyi, durumu algılayabilir hale gelirler.
⦁ Basklarına yönlendirme yapabilir hale gelirler.
⦁ Gelen taleplere nezaket çerçevesinde yanıtlar verebilir hale gelirler.
⦁ Bir nesneyi (veya durumu), renk, büyüklük, lokasyon, bazı özellikler, aidiyet gibi açılardan detaylı tanımlayabilir hale gelirler.
⦁ Kendi eylemlerini ve başkalarının eylemlerini, zamanlama detayıyla birlikte anlatabilirler.
⦁ Kendilerini tanıtabilirler (adı, yaşı, nerede yasadığı, ailesi vb.)
⦁ Aileleri hakkında konuşabilirler (kardeşleri, ebeveynleri ve isleri, evde neler yaptıkları)
⦁ Kreşteki zamanları, nasıl bir gün geçirdikleri, başkalarını yönlendirmeleri hakkında konuşabilirler.
⦁ Bir görseli bir kaç cümle içinde detaylı tanımlayabilirler.

İletişim becerileri alanındaki öğrenme amaçları:

⦁ Çocuklara sadece bireysel konuşmalarını değil, ayni zamanda genel iletişim aksini sürüklemeyi ve bağımsız olarak değişen koşullara uygun konuşarak çözüm üretmeyi öğretmek, bunun için uygun kelimeleri ve dilbilgisi araçlarını seçmek.
⦁ Çocuklara Rusça dili ile ilgili materyalleri yaratıcı bir şekilde kullanmayı öğreterek, folklor ve çocuk edebiyatı çalışmalarına dayanan hayali senaryoları sınıfta organize etmek.
⦁ Çocukların Rusça iletişim becerilerinin devamlılığı ve sürekliliği için kontrol edilmesi.

Okul Öncesi Donemde İki Dilliliğin Önemi

İki dillilik, kişinin iletişim kurmak, düşüncelerini ve niyetlerini ifade etmek, duruma bağlı olarak bir dilden diğerine kolayca ve doğru bir şekilde geçebilmek için iki dili kullanma yeteneğidir.
Çocuklarda iki dillilik, her dilin bir çocuğun hayatında oynadığı rol, hangi durumlarda ve iki dili ne ölçüde kullandığı konusunda farklı gelişebilir. İki dillilik, aşağıdaki tipik durumlarda oluşabilir:

⦁ İki dilli ailede dünyaya gelen çocuk, doğuştan iki dillidir. Bir dilden diğerine geçişle buyur.
⦁ Çocuk aile içinde anadili ile konuşur. Dışarıda (komsuları, arkadaşları ile vb.) ikinci dilinde konuşur.
⦁ Çocuk, ikinci dili anaokuldan itibaren odaklı bir eğitimle öğrenir.

Dil, Konuşma, Konuşma Etkinliği<br>
⦁ Başlangıçtan itibaren, Rusça konuşan çocukların konuşmalarını, aktif bir konuşma ve anlama sureci olarak şekillendirmek gerekir.
⦁ Dili öğretme, konuşabilme esasına dayalı olmalıdır. Çocuğun Rusça ifadesi ve konuşması bazı on koşulların yerine getirilmesine bağlıdır: öğrencinin isteği (neden bunu söylemeli), bir amaç (bunun için ne söylenmeli, söylendiğinde sonucu ne olur), görüşü (içerik kelimelere dökülmeli).
Bir anaokulunda okul öncesi çocuklara Rusça öğretmenin basarisi, çocuğun genel gelişimi, zihinsel ve konuşma gelişimi düzeyi ve yetişkinler ve arkadaşlarıyla iletişim kurma becerisi gibi birçok faktöre bağlıdır. Bu nedenle, Rusça okul öncesi çocukların gelişimi ile ilgili yapılan çalışmalar anaokulu eğitiminin diğer alanları ile de yakından ilişkilidir.

Rusça öğrenme surecindeki çocukların eğitimi ve genel gelişimi

Rusçayı Rus vatandaşı olmayan okulöncesi dönemdeki çocuklara öğretme surecinde eğitsel problemleri çözme yöntemlerini belirlerken, öğretmenin çocukta oluşturduğu bilgi, fikir ve ahlaki kurallarla ilgili farkındalıklara caba harcamak gerekir. Bu nedenle genellikle, anaokulundaki Rusça eğitiminde başlangıçta, şarkılar, şiirler, kısa hikâyeler ve öğretici diğer materyaller barındırılır.

Ancak tüm bu materyaller, Rus olmayan ve Rusça öğrenen çocukların tüm eğitsel sorunlarını karşılamaya yeterli olmayabilir. Rusça dili ve kelimeler, ancak tam olarak anlaşıldığı ve duygusal olarak algılandığı zaman kişilik gelişimine de katkı sağlayacaktır.

Oyunların Rusça sınıflarında yaygın bir şekilde kullanımı, çeşitlilikleri, uygun kurulumları; bir yandan da oyunun kolektif özelliğini ortaya koyması, çocukların tek bir iletişimsel görevi çözme cabalarını birleştirmesi; takım iletişim becerilerinin gelişmesine ve ortak faaliyetlerin oluşumuna katkıda bulunur. Oyunlar ayni zamanda yeterli seviyede bireysellik sağlamalı, her çocuğa ortak bir görevin çözümüne katkıda bulunabilmek için yeteneklerini, bilgilerini ve inisiyatiflerini en üst seviyeye çıkarma fırsatını vermelidirler.

Şehirde, parkta, ormanda dolaşırken Rusça öğrenen çocuklarla kısa konuşmalar yapmanız önerilir. Rus diline geçiş, sadece eğitimsel nitelikten ziyade, doğal bir şekilde de olmalıdır. Örneğin bir öğretmen, yanına bir oyuncak bebek alır ve çocuklardan etraflarında gördüklerini, şehri anlatmalarını isteyebilir. Bu tur pedagojik teknikler, Rusça konuşmanın artırılması ile bir çocuğun misafirperverlik duygusunun, Rusçada iletişime istekli olmanın ve bu iletişime ilgi duyulmasının, gelişimine de katkıda bulunur.

Is becerilerinin oluşumu, çocukların is terimleri ile tanıştırılması ayni zamanda Rusça konuşmanın yeniden canlandırılması için de büyük fırsatlar yaratıyor. Is ile ilgili aktivitelerde araç ve ekipman adlarını (kürek, tırmık, kova, çekiç, süpürge vb.) kullanmaları ve benzer şekilde ilgili eylemleri (temizle, topla, taşı, sil, kaz vb.) öğrenmeleri bu acıdan önemli.

Hafıza, dil öğreniminde çok önemli bir rol oynar. Dil öğrenmek, her şeyden önce çok sayıda kelimeyi hatırlamak, doğru kelimeyi hafızadan hızlı bir şekilde çıkartmak anlamına gelir. Kelimelerle konuşma becerilerinin oluşumu, çocukların yeni Rusça kelimelerini ezberleme surecinin nasıl şekillendiğine bağlıdır. Okul öncesindeki bir çocuğun baskın hafızası da ayni dikkatinde olduğu gibi istemsizdir. Bununla birlikte hafızasının hacmi ve imkânları da çok büyüktür. Bu da çocukların ikinci bir dil öğrenmelerini çok daha kolaylaştırır.