Mavi Masal'da Montessori

rusça anaokulu, rusça eğitim

Özgür öğrenme ortamında öğrenci odaklı çalışmalar ile doğal yaşam alanlarında kendi kendine yetebilen, hemen her işini kendi görebilen kendinden emin, özgüveni yüksek çocuklar yetiştirmek amaçlarını ilke edindiğimiz öğrenme ortamlarında yavrunuz kendi Mavi Masalına doğru kanat çırpmayı öğrenir.

Montessori eğitimi temelde kişiliğin oluşumu üzerinde durmaktadır.

Maria Montessori bunu açıkça şu şekilde ifade etmektedir:"Eğitimde metod değil insan kişiliği göz önüne alınmalıdır."

- Çocuk özeldir, tekdir.
- Kendine has bir varlıktır.
- Çocuk etrafındaki maddesel dünyayı absorbe eder, gelecekte yetiştireceği kişi modelini biçimlendirir.
- "Çocuk, insanların mimarıdır." Bu mimarlar farkında olmadan içlerindeki inşa planına uyarak kendi ritimleri doğrultusunda kendilerinigeliştirmeye çalışırlar
- Bu gelişime yetişkinler etki edemezler çünkü onlar inşa planını bilememektedirler. Ancak bir yetişkinin zamansız müdehalesi ya bu inşa planını tahrip edebilir veya yanlış bir yere yönlendirebilir.
- Montessori eğitiminin temel taşlarından birisi hazırlanmış çevredir. çocuklar hazırlanmış çevredeki Montessori materyallerden, bireysel ilgi ve eğğlimine göre bağımsız olarak seçim yaparlar.
- Motessori okullarında çocuklar, istedikleri materyalle, istedikleri zaman, istedikleri yerde çalışırlar.
- Çocuklara istedikleri kadar tekrar etme imkanı sunulur. Erken öğrenen yeni bir çalışmaya geçebilecektir, çünkü öğrenmede herkesin farklı bir ritmi vardır.
- Materyallerdeki hata kontrolu çocuğun kendi hatasını bulmasıyla gerçekleşir.Başka birinden uyarıya onay ve düzeltmeye gerek kalmaz. Kendi kendini düzeltmesine olanak sağlar. Böylece yetişkinden bağımsızlaşmak doğal olarak gerçekleşir.

Çocuğun güçlü bir karakterde yetişmesini sağlamak için "Bir bakıma fiziksel ve ruhsal bir hijyene" ihtiyaç vardır.Bu durumda yetişkinlerin göreviçocuğun içindeki yeteneği ve gizli gücü uyandırmak ve onları gelişim süresince desteklemektir

Montessori okullarında çocuklar istedikleri materyalle, istedikleri yerde, istedikleri zaman çalışabilirler. Dolayısıyla Montessori eğitiminin özü, çocuğa çnceden hazırlanmış bir çevrede kendi kendini geliştirebileceği şekilde hareket ve faaliyet özgürlüğü tanımayı amaçlayan kendi kendine oluşan ve gelişen bir yöntem ve sistem anlayışıdır.

"Çocuğa hazırlanmış bir çevrede, çocuğun kişiliği oturması için özgürlük tanıyan, kişiliğiin gelişme sürecini destekleyen, çocuğun kendi onuru içerisinde biretselleşmesi ve sosyallepşmesini ciddiye alan, bireye özgü adil bir eğitimdir."